Návrh

Osvětlení a osvětlovací systémy

Návrh osvětlení objektu ve shodě s účelem a provozem.

Tento krok je základem budoucího systému i když mu není vždy věnována dostatečná pozornost. 

Existují normové požadavky, (viz níže), ale také jsou zde požadavky uživatelů a provozovatelů objektů, různých typů budov od administrativní, obchodní a hotelové, po školní a rezidenční, po průmyslové a logistické a nakonec také venkovní prostory.

Naší konkurenční výhodou jsou hlavně zkušenosti a znalosti v tomto ohledu. Rovněž si uvědomujeme, že design je důležitou součástí moderní budovy, a proto naším návrhem nejvíce vyhovíme parametrům architektonického designu objektu. Jsme součástí týmu architekta.

Další nespornou výhodou je filozofie naší práce:
Nechceme dát na ekonomické tlaky trhu, ale chceme navrhnout osvětlovací systém, který nejenom, že vyhovuje uživatelům, ale finančně se vyplatí investorům a provozovatelům. Náš návrh řeší také dopad systému a jeho provozu na životní prostředí. Touto filozofií jdeme proti “trendu” minimalizace investičních nákladů na úkor provozních nákladů a životnosti systému.
Naším záměrem je dlouhodobá spokojenost zákazníka, jak s osvětlením, tak s ekonomickou návratnosti své investice do kvalitního osvětlovacího systému. Proto také navrhujeme řízení osvětlení DALI systémem, který je kompatibilní se systémem inteligentního řízení budov, nebo systémem domotiky pro menší soustavy. Jde o komplex opatření, které se musí zohlednit již v návrhu osvětlení, a o kterých se můžete dočíst na našem webu.

Chcete-li se dozvědět více, nebo zkonzultovat Vaše požadavky a projekt, neváhejte nás kontaktovat. Veškeré konzultace a brainstorming jsou zdarma.

Návrh systému je v podobě výpočtu svítivosti a simulace různých osvětlovacích scénářů. Finální projektová dokumentace osvětlovacího systému vznikne po schválení zákazníka. Jehož součástí je energetická náročnost navrhovaného osvětlovacího systému, současně také systém nouzového osvětlení a venkovního osvětlení.

Rovněž Vám nabízíme naše zkušenosti v měření osvětlení a zhodnocení stávajícího osvětlovacího systému z hlediska energetické náročnosti a provedení auditu stávajícího osvětlení s ohledem na možnosti renovace osvětlovacího systému.

 

Přehled důležitých norem:

Řada ČSN EN 12464 – Světlo a osvětlení

-ČSN EN 12464-1 (360450) – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

-ČSN EN 12464-2. (36 0450). Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory.

 Řada ČSN 73 0580 – Denní osvětlení budov

-ČSN 73 0580-1 (730580) – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky.

-ČSN 73 0580-2 (730580) – Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných

-ČSN 73 0580-3 (730580) – Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol.

-ČSN 73 0580-4 (730580) – Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.

Ostaní normy

 -ČSN 36 0020 (36 0020) – Sdružené osvětlení

-ČSN EN 1838 (360453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení.

-ČSN EN 50 171 – Centrální napájecí systémy

-ČSN EN 50 172 – Systémy nouzového únikového osvětlení

Energetická náročnost budov 

-ČSN EN ISO 13790 – Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení

-ČSN EN 15 251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na  
                           kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky