Školy

Využití svítidel v prostorách škol, univerzit či jiných školících zařízení včetně školních učeben, chodeb, šaten, školních kabinetů, laboratoří a jiných speciálních tříd vyžaduje nejen vysoké nároky na kvalitu osvícení, ale také efektivní využití.  Důraz je kladen zejména na požadované snížení nákladů provozu.

Dodáváme nejen kvalitní svítidla splňující evropské legislativní požadavky, ale také pomáháme najít různá řešení financování výše uvedených prostor vhodná pro systémy inteligentních svítidel a inteligentních systémů v rámci úsporné strategie.  

Nabízíme také možnost zprostředkování speciálního financování za účelem pořízení efektivního osvětlení, nebo renovace stávajícího systému osvětlení.  

Školám a nevýdělečným organizacím umožní tato nabídka, aby z uspořených finančních prostředků za energii, provoz a údržbu, mohly pokrýt investici do efektivního systému osvětlení, např. během pěti-letého období. 

Chcete se dozvědět více a máte zájem o zařazení do projektu firmy FAGERHULT na profinancování rekonstrukce osvětlení škol, kontaktujte nás: kontakty