1. číslo

Certifikace BREEAM, LEED

Energetická šetrnost je skloňována v současné době všemi pády. Vždy je nutné od úplného začátku návrhu přemýšlet o energetické úspoře budovy. Nezáleží přitom, zda se jedná o architektonickou studii pro novou budovu, nebo návrh pro rekonstrukci budovy stávající. Užitečnými vodítky pro tento účel jsou nároky certifikačních systémů BREEAM, LEED a požadavky normy ČSN EN 15251. 

BREEAM – “Building Research Establishment Environmental Assessment Method”

Metoda nejvhodnějších postupů v oblasti navrhování budov s důrazem na trvalou udržitelnost se standardem praktického měření při popisu vlivu budovy na životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá uznávaná výkonnostní měřítka stanovena podle zavedených kritérií, jako specifikace budovy, konstrukce a designu, včetně užívání.

Metoda si všímá všeho od energie až po ekologii. Prověřuje užívání energie a vody, vnitřního a vnějšího prostředí, zdraví a kvality života, znečištění, stavební a provozní dopravy materiálů, odpadu, obecné ekologie a řídících systémů.

LEED – “Leadership in Energy and Environmental Design”

Hodnotící systém LEED byl vyvinut Americkou radou pro šetrné budovy (U.S. Green Building Council, USGBC) v roce 2000. Neustále se zlepšuje a zdokonaluje. Dovoluje nám změnit způsob přemýšlení o místech našeho žití. 

Jedná se o mezinárodně uznávanou značku kvality poskytující investorům, vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, posouzení konstrukce, provozu a celkové správy šetrných budov.

Jedná se o komplexní a flexibilní nástroj využitelný v průběhu celého životního cyklu budovy, který poskytuje nezávislé ověření, že budova či soubor budov byl navrhnut a vybudován s využitím standardů pro dosažení vysokých požadavků v klíčových oblastech, zejména zdraví lidí a životního prostředí, jako jsou udržitelná výstavba budovy, energetická efektivnost, výběr vhodných certifikovaných materiálů, zapojení kvality vnitřního prostředí a úspory vody.

ČSN EN 15251 – Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky.

Tato norma vymezuje, jakým způsobem lze stanovit a použít návrhová kritéria pro dimenzování systémů. Norma určuje, jak stanovit a definovat hlavní parametry, které se používají jako vstupní informace pro výpočet energetické náročnosti budovy a dlouhodobé hodnocení vnitřního prostředí. V neposlední řadě norma určuje parametry použité pro sledování a zobrazování vnitřního prostředí, které doporučuje směrnice o energetické náročnosti budov. V závislosti na typu budovy, uživatelích, typu klimatu a národních rozdílů mohou být použity různé kategorie kritérií. Norma specifikuje několik různých kategorií vnitřního prostředí, které mohou být vybrány pro upravovaný prostor k celkovému ročnímu hodnocení vnitřního prostředí.

 

Technická novinka – Produkt

Domácí automatizace – My Home od firmy Bticino

Představení produktu domácí automatizace Bticino, My Home, patřící do skupiny Legrand nemusíme jistě více představovat tomu, kdo se o moderní technologie spojené s úsporou energie zabývá. Rádi bychom však zde uvedli přednosti tohoto zařízení a ukázali vám na příkladu jeho praktické použití.

Základními prvky moderní elektroinstalace jsou komfortní ovladače, kdy můžete ovládat žaluzie, světla, nebo vytápění pohodlně z jednoho místa. Flexibilní nastavení umožňuje jakékoliv scénáře a k ovládání systému lze použít nejen klasických vypínačů, ale také třeba iPhone, či iPadu. Koncepce systému klade velký důraz na komfort uživatele a interiérový design.

Vzdálené ovládání

Díky chytré elektroinstalaci je možné flexibilně nastavovat každý prostor v domě. Není nutné, aby se obyvatelé přizpůsobili, ale dům se přizpůsobí jim.  Dle okamžité potřeby lze nastavit, co potřebují. Inteligentní automatizovaný systém domu je možné kdykoliv rozšířit. Např. ke stávajícímu ovládání svítidel je možné doplnit další systém, např. ovládání žaluzií, apod.

Odborníci z oboru dnes jednoznačně doporučují přípravu pro budoucí rozšíření moderní elektroinstalace včetně domácí automatizace a trend v sousedních zemích, Rakousku a Německu to potvrzuje. I když v současné době nejde o požadavek investora, za nepatrné zvýšení investice do kabeláže pro domácí automatizaci, lze flexibilně a rychle rozšířit systém domu či bytu. 

Ovládání systému Bticino pro nastavení teploty, zapnutí svítidel . . .  . . . třeba pohybem prstu na dotykové obrazovce umístěné na zdi.

Chytrá řešení vašeho bezpečí

Automatizace, řešení tzv. „chytré“ elektroinstalace také ohlídá bezpečnost domu. Jak? Do systému lze zapojit detektory úniku plynu či vody. Také video vstupní systém s možností přenosu obrazu z bezpečnostních kamer s možností nahrávání záznamu umožňují vzdálené monitorování domu, majetku a hlavně uživatelů.

Jestli výše uvedené body znamenají hodně, ale investor ještě za své investice něco čeká, je tu šetrnost k životnímu prostředí a nemalé úspory za energie. Nejen, že moderní elektroinstalace sníží výdaje za energii až o 30%, ale také podpoří vhodné využívání přírodních zdrojů, zejména jako součást nízkoenergetické či pasivní budovy. Domotika neboli domácí automatizace je základ, který obyvatelé domu či bytu mohou využít k dalším úsporám. Například zvolením energeticky úsporných domácích spotřebičů či svítidel se dosáhne dalšího hospodárného provozu.

Neomezené barvy a design

Praktické začlenění domácí automatizace Bticino, My Home, do celkového interiéru domu umožňuje i široká paleta barev a designu, z které lze vybírat vhodné řešení do všech prostorů v domech a bytech. Investorům je tak nabídnuta široká škála designových koncových prvků, kdy u řady Axolute vybíráte až ze 150 barevných kombinací a nepřeberného množství druhů materiálu. Od kůže, přes dřevo, plast, hliník, sklo, ocel, až po kámen či Corian. Řada Céliane s nápaditým řešením, která se líbí, nejen mladým, vám nabízí až 80 barevných kombinací. Bticino, My Home spojuje moderní italský design, know-how, kvalitu a flexibilitu zařízení.

Ani architektonický koncept není domácím automatizačním systémem nějak omezen. Jak by řekl klasik: „Vše začíná myšlenkou“. Po zrodu myšlenky navržení domu se chopí architektonického konceptu náš vyškolený elektro-projektant, který svou dovedností začne vaše nápady a požadavky přenášet do podoby, z které lze vytvářet energetickou bilanci a také základní návrh systému. Tento základní krok je rozhodující pro splnění funkčnosti systému a jeho energetický úsporný efekt. Projektant je vybaven nejen znalostí systému, ale také nabranými zkušenostmi z realizačních projektů. Vytvoříme vám návrh systému, vizualizaci, ale také výpočet investice. Náš vyškolený pracovník vám také dokáže spočítat, kolik lze ušetřit při instalaci moderní elektroinstalace a doplňkových produktů do stávajícího domu při jeho rekonstrukci.

Úspory energie jsou pochopitelně více markantní u větších domů či v bytových domech. Poskytnutý komfort systémem moderní elektroinstalace má rovněž přímou souvislost s funkcemi, které jsou do ní začleněny.

Příklad použití

Jde-li o byt velikosti 4 + kk, lze např. doporučit následující prvky moderní elektroinstalace 
Bticino My home:

 • Simulace přítomnosti při odjezdu na dovolenou; spouštění a vytahování žaluzií na základě síly větru, aby nedošlo k poškození; sledování domácnosti přes kamerový systém odkudkoli.

 • Stmívání svítidel včetně přednastavení různých scénářů (romantický večer, čtení, apod.).

 • Centrální řízení topných zón s odlišným nastavením v každé zóně, je-li potřeba.

 • Video vstupní systém.

 • Disko pro dospělé, pohádky pro děti, aneb audio scény pro každou zónu zvlášť.

 • Jednoduché a centrální vypínání osvětlení, topení a klimatizace při odchodu do práce, které eliminuje zbytečné plýtvání energie s možností dálkového ovládání přes iPhone.

U rodinných domů se k výše uvedeným bodům může ještě přidat, např.:

 • Ovládání závlahového systému trávníku.

 • Vyhřívání bazénu.

 • Ovládání venkovního osvětlení.

 •  Ovládání vstupní brány, atd.

 • Ovládání zahradního sprinkleru.

 • Ovládání vnějších kamer.

 

Reference

Pohled investora – dokončený projekt rekonstrukce historické budovy na Malé Straně

O názor jsme požádali zástupce investora FIM Group, s.r.o.

Dokončená rekonstrukce památkového objektu na Praze 1, ulice Míšenská. Moderní design vypínače domácí automatizace umístěný architektem na černé skleněné stěně.

 • Ve vašem projektu v Praze 1, v ulici Míšenská u Karlova mostu jste uplatnili instalaci domácí automatizace s koncovými prvky Vantage. Proč jste se rozhodli pro takové řešení a tento systém?

Projekt v Míšeňské ulici představuje obecně ať svou lokalitou nebo svým charakterem jeden z nejvyšších standardů. Z tohoto důvodu jsme kladli na rekonstrukci ve všech atributech (od architektonických návrhů, přes materiálové po technologická řešení) kvalitativně odpovídající nároky. Z tohoto důvodu byla volba Vantage logickou a odůvodněnou.

 •  Co v provádění projektu splnilo vaše očekávání a co se při realizaci projektu ukázalo nakonec jinak, než v jeho přípravné projekční fázi?

Jsem přesvědčen, že na tomto projektu se vysokou měrou podařilo naplnit Senecovo: “Dokonalost není maličkost, ale maličkostmi se dosahuje”.

Jako příklad mohu uvést provedení integrace tzv. elektro skříně do profilované fasády objektu. Projdete-li Míšeňskou ulicí nebo i celou pražskou Malou Stranou, budete nacházet na historických domech (a to i rekonstruovaných v krátké minulosti či současnosti) takové nevzhledné skříně zcela přiznané. V případě našeho projektu se nám podařilo zmíněnou elektro skříň nejen osadit, ale i opatřit na povrchu fasádní bosáží tak, že s fasádou splývá ve své ploše, profilaci i barevnosti. Jsem přesvědčen, že takové úpravy by slušely všem historickým objektům staré Prahy.

Oproti předpokladu z projektové přípravy jsme byli nuceni změnit statické zajištění kleneb. Po jejich obnažení a zjištění konkrétního stavebně technického stavu konstrukce se ukázalo jako vhodné a žádoucí sanaci provádět jiným způsobem než původně uvažoval projektant. Jednak bylo nutné nový postup konzultovat s památkáři a pak také “oprášit” starou technologii utahování kleneb dubovými klíny.

 •  Byla implementace řízení osvětlení a domácí automatizace do projektu přínosem? Mají o taková moderní řešení zákazníci zájem?

Domnívám se, že ano. Jeho velkou výhodou – kromě jiného – je možnost ovládání systémů z jakýchkoliv míst a ve zvoleném časovém předstihu např. prostřednictvím internetu. Lze tak třeba ze zimní dovolené na horách přicestovat do bytu s teplotami interiéru dle osobní preference. Tento potenciál tak jednoznačně nabízí širší možnosti koncovému uživateli.

Byla-li implementace automatizace řízení domovních systémů přínosem však osvědčí až její delší provozní zátěž a konkrétní uživatelské nároky. Širší spektrum zákazníků stále přijímá takové ovládání domácnosti s jistou rezervovaností. Avšak skupiny zákazníků, které nakupují nemovitosti, jaké v Míšeňské nabízíme, takovou výbavu očekávají již zcela běžně.

 •  Plánujete i pro další vaše projekty uplatnění obdobných systémů na tak vysoké úrovni jako bylo v případě projektu Míšeňská či bylo takové řešení jen výjimkou a budete více instalovat klasická standardní řešení?

Nejenže jsme sami přesvědčeni o účelnosti takových řídících systémů, ale k jejich instalaci nás nutí i zájem a poptávka klientů spojená s růstem “technologické gramotnosti” mladé generace v současné moderní době protknuté uživatelskými technologiemi ve všech oblastech každodenního života. V projektech, které provádíme a připravujeme se řídící systémy podobného druhu objevují již zcela standardně. 

 •  Děkujeme za rozhovor.
   Praha, 08/2012.

Produktové novinky

“I svítidla se dají řídit”

Existuje nespočet svítidel různých výrobců. Bohužel ne vždy jsou kvalitní. Nabízíme svítidla renomované švédské značky Fagerhult a německé značky LTS Licht & Leuchten. Tato svítidla bezesporu splňují náročné kvalitativní potřeby, které jsou podmínkou spolehlivého a bezpečného provozu. Reprezentují moderní design a jsou oblíbeným produktem nejen pro architekty, ale i pro koncové zákazníky.

Moderní technologie společností Fagerhult a LTS Licht & Leuchten, dávají svítidlům možnost řízení. Možností je hned několik. Například systémem domácí automatizace My Home, o kterém již byla řeč. Další možností je flexibilní a úsporný systém DALI, který je mezi systémy řízení osvětlení velmi rozšířen.

Moderní svítidlo zn. Fagerhult rozzáří kancelář. I světlo Fagerhult prodává produkty.

Ovládání svítidel umožňuje nastavení (stmívání) každého svítidla na určitou hodnotu v závislosti na celý osvětlený prostor. Systém využívá co nejvíce denního svitu, aniž by kvalita osvětlení byla negativně ovlivněna. Nastavení a samotné ovládání je jednoduché a intuitivní. Zvládne je každý běžný uživatel. Přes PC tablet je možné nastavit svítidla i vzdáleně. Velká pozornost je zaměřena na úsporu el. energie a na prodloužení životnosti světelných zdrojů, např. zářivkových trubic.

Šetření svítidel i energie

Šetření nám umožňuje několik funkcí. Například zářivková svítidla nevypínáme natvrdo při každém zmáčknutí vypínače, ale díky navoleným schématům se nám svítidla ztlumí, např. na hodnotu 10% svítivosti. Jelikož nedochází k prudkému zapálení zářivkových svítidel a osvětlení je tzv. v pohotovosti, zářivkové trubice nepraskají. Plynulé ovládání svítidel šetří energii a prodlužuje životnost zářivek.

Řízené systémy svítidel dovolují tlumit světelný tok při příslibu denního světla. Tudíž celkový prostor je vždy požadovaně osvětlen dle norem a komfortu obyvatelů a zároveň svítidla nesvítí na maximální hodnotu, ale vždy jen doplňují přirozený sluneční svit.

Osvětlení v komerčních prostorách

Pro komerční prostory se řízené osvětlení používá, např. v obchodních centrech, kdy světla tzv. „prodávají“ módní doplňky, oblečení a jiné zboží. Řešení systému umožňuje nastavení svítidel pro daný produkt jinou intenzitou, a často používané zavěšení světel v kolejnici, snadné posunutí. Jelikož je osvětlení velkou částí spotřeby energií v obchodních prostorech, systém řízení osvětlení nám zaručuje snížení nákladů. Záměrem je maximalizace efektu z investice do svítidel a do jejich provozu.

Různé typy světelných zdrojů lze ovládat systémem řízení. Můžeme si vybrat z obsáhlé škály osvětlení pro dosažení požadované kvality světla (podání barvy a barevná teplota). Svítidla s ledkovými zdroji, úspornými zářivkami T5 či s výbojkami. Záleží jen na osobních prioritách, prostorové použitelnosti, požadované světelné kvalitě a prostředí. Velkou roli hraje také doporučení vyškoleného pracovníka, elektroprojektanta pro tyto systémy.

Výpočet osvětlení

K návrhu inteligentního systému řízení svítidel dokážou naši vyškolení pracovníci zpracovat výpočet osvětlení v programu Dialux, který slouží pro názornou ukázku rozmístění svítidel a jejich svítivosti.
Jde o profesní vizualizaci, kde je již patrné budoucí efektivní a úsporné umístění daných prvků.  

Kontaktujte nás:

V případě zájmu o jakékoliv informace o inteligentních systémech moderní elektroinstalace, systému řízení svítidel, osvětlení Fagerhult a LTS, řídicích systémů DALI, Bticino My Home, KNX, apod. nás neváhejte kontaktovat.