Konzultace a audit

 • Poslechneme si vaše potřeby.
   
 • Navrhneme nová řešení.
   
 • Nabídneme vhodná svítidla a systém automatizace.
   
 • Zajistíme dodávku materiálu a realizaci.
   
 • Proškolíme vaše pracovníky a zajistíme servis a údržbu.
   
 • Provádíme audit stávajících prostor osvětlovacího systému za účelem úspor nákladů. Součástí auditu je návrh možných řešení efektivního a úsporného osvětlení.   
   
 • Provádíme oponenturu projektů elektro.