Ukázky projektování

Projektová dokumentace je připravována dle všech platných norem a požadavků stavebních úřadů a prováděcích vyhlášek. 

Projektová dokumentace elektro se připravuje v jednostupňovém nebo dvojstupňovém provedení. Je nedílnou složkou stavební dokumentace, stavebního paré dokumentace, podávaného na stavební úřad pro vydání ohlášky, stavebního povolení, změny užívání, kolaudace, apod. Dokumentace elektro části obsahuje silovou část, jako jsou zásuvky, nebo slaboproudou část, např. datové kabely, domácí zvonky, apod. 

Výkresová část projektové dokumentace prezentuje rodinný dům, elektroinstalaci hotelu a bytového domu.

     

      

  

Potřebujete poradit či navrhnout Váš dům? Chcete mít inteligentní dům? Kontaktujte nás!

Ukázka programování v programu DIALUX

Modelové řešení několika odlišných objektů a požadavků investora.

Řešení provedeno ve výpočtovém programu na osvětlení Dialux. 

Model vytvořený v programu Dialux Vám umožní náhled celkového prostoru v nepřímých barvách, ukáže investorovi, nájemci, architektovi rozmístění osvětlení v prostoru, hladiny a stupeň svítivosti. Programovat můžete nejen vnitřní osvětlení, např.: osvětlení hal a skladů, administrativních a kancelářských prostor, bytů, ale i venkovní osvětlení, jako osvětlení sportovišť, hřišť, stadiónů, parkovišť, apod.