Odkazy

 . . . navštivte nás na Facebooku. 

 

Finanční partneři projektů

             

 

Zajímavé odkazy na partnerské společnosti či výrobce

Project International a.s. 
www.projectint.cz - Inženýrsko-dodavatelská společnost zabývající se komplexními dodávkami technologických celků na klíč.  Od samostatného návrhu technologického systému, přes projekt, až po samotné vyhotovení zakázky. Společnost má zkušenost jak z komerčních, tak bytových celků, rekonstrukcí historických objektů či z realizace novostaveb.

 

 
www.totaldigital.cz - Společnost zabývající se zpracováním obrazů ze skeneru, jejich optimalizací a indexací. Využívá vhodné softwarové vybavení a proškolené pracovníky. Společnost disponuje s množstvím technických znalostí, know-how a zaručeným systémem řešení problémů -  troubleshooting.

 


www.legrand.cz - Společnost Legrand je světový specialista ve výrobě produktů a systémů pro elektrické instalace a datové rozvody pro residenční, komerční a průmyslovou sféru.

 

 
www.polytechna.eu - Polytechna Consulting, a.s. poskytuje dotační poradenství. Následně pak po volbě vhodného dotačního titulu a vyhlášené výzvě v daném operačním programu poskytuje projektové poradenství včetně zpracování žádostí o dotaci jak investičních, tak neinvestičních projektů včetně příloh (např. studie proveditelnosti, logický rámec, analýza nákladů a přínosů aj.).

 


FLA - Zde lze získat informace o tom jak plánovat osvětlení a můžete čerpat ze zkušenosti expertů Fagerhult Lighting Academy.

 

 
www.tsp-servis.cz - Společnost TESPRANET SERVICES s.r.o. je poskytovatelem komplexních služeb v oblasti Facility Managementu. Nabízené služby zahrnují kromě technické správy budov rovněž administrativní a finanční činnosti.

 

 
www.fagerhult.com - Švédská společnost vyrábějící a dodávající svítidla do celé Evropy a jiných dalších zemí v Americe, Austrálii a Asii. Jedná se o největšího skandinávského výrobce svítidel a zároveň je jedním z největších výrobců svítidel na světě.

 


www.knx.org - KNX asociace je tvůrcem a vlastníkem KNX technologie - celosvětový standard pro všechny aplikace v řízení domů a budov, od osvětlení a času kontroly na různé bezpečnostní systémy, vytápění, větrání, klimatizace, monitorování, alarmující, regulaci vody, energie řízení, měření, jakož i domácí spotřebiče, audio a mnoho dalšího. Tato technologie může být použita v nových i ve stávajících domů a budov .

 

 
www.gramon.cz - Společnost Gramon Print s.r.o. se zabývá návrhem, výrobou a realizací orientačních systémů, reklamou a velkoplošným tiskem. Moto společnosti “Bloudění nechte jiným! S námi najdete vždy ten správný směr!” vystihuje jejich profesionální přístup. Už máte od nich navigační a informační cedule, nápisy, závěsy, totemy, světelné reklamy, únikové a jiné značení, pamětní desky, štítky, bezpečnostní tabulky, grafiku či připravenou výstavní expozici? 

 

 
www.irmo.cz - claim: Tvoříme svět, ve kterém chceme žít! 
Institut pro rozvoj měst a obcí (IRMO) je občanské sdružení občanů a firem, kteří poskytují obcím profesionální služby. Cílem IRMO je iniciovat využívání komplexních, efektivních a technicky vyspělých řešení v našich městech a vesnicích, a tím zlepšovat život jejich obyvatel. Posláním IRMO je vytváření a rozvoj aktivit, které pozitivně ovlivňují rozvoj měst a obcí v oblastech veřejného osvětlení, energetického managementu budov, monitoringu a řízení veřejné a individuální dopravy, bezpečnosti osob a majetku, komunikační a informační infrastruktury a managementu služeb, které zajišťuje státní správa. Sdružováním, propojováním, vzděláváním odborníků soukromého sektoru i zástupců veřejné správy IRMO vytváří prostor pro nezávislou diskuzi, výměnu zkušeností a expertízu. 

 

www.lts-light.eu – Přední německý výrobce svítidel a systémů osvětlení patřící do skupiny Fagerhult.

  

Jiné – Recyklace

OSRAM: www.osram.cz

Recyklace zářivek: zde