Venkovní

 Jde o osvětlení ulic, silnic nebo jiných veřejných prostranství. Venkovní osvětlení je někdy označováno jako veřejné osvětlení (VO).

Jedná se v podstatě o veřejně prospěšnou službu. Zařízení veřejného osvětlení je podle zákona o pozemních komunikacích příslušenstvím pozemních komunikací a vlastní je obec nebo správce komunikace. Areály jsou také často řešeny soukromým majitelem.

Naše společnost disponuje nesčetnými produkty veřejného osvětlení s různým designem našich partnerů.